Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 27-32
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 05/12/2018
Ngày nhận bài sửa: 11/02/2019

Ngày duyệt đăng: 27/06/2019

 

Title:

Using Statistical Tools to control product quality in Tay Do Garment Joint Stock Company

Từ khóa:

Biểu đồ kiểm soát, biểu đồ Pareto, biểu đồ nhân quả, ngành may mặc, kiểm soát chất lượng bằng thống kê

Keywords:

Cause & effect diagram, Control chart, garment industry, Pareto chart, statistical quality control

ABSTRACT

Vietnam's garment industry, a vital sector in the strategy of  economic and social development, has a long history of development. However,  globalization requires garment businesses to make more effort and, focus on the product quality to meet the needs of customers. The statistical quality control tools were applied in analyzing the current situation and proposing measures to control product quality better. First of all, control chart was used to determine any point out of the control limits; after that, the Pareto chart was employed to figure out the main errors; finally, the causal and effect diagrams were applied to analyze the causes of those main errors. The data were collected from line 1 with the product code PEI 44SW9067 in Tay Do Garment Joint Stock Company. Based on the results of these analyses, solutions were given to limit the defects on the products of the enterprise.

TÓM TẮT

Ngành dệt may Việt Nam có lịch sử phát triển lâu đời, là một ngành hàng mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, xu thế toàn cầu hóa thương mại đòi hỏi các doanh nghiệp may càng phải nỗ lực, chú trọng vào chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Một số công cụ thống kê được áp dụng trong phân tích hiện trạng và đề ra giải pháp nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm. Trước tiên, biểu đồ kiểm soát được dùng để tìm ra các điểm nằm ngoài giới hạn kiểm soát; công cụ Pareto được sử dụng để phân tích các lỗi cần ưu tiên khắc phục; sau cùng, biểu đồ nhân quả được áp dụng để phân tích các nguyên nhân gây ra lỗi. Số liệu được thu thập từ đơn hàng áo sơ mi dài tay, mã hiệu PEI 44SW9067, trên chuyền 1 tại Công ty Cổ phần May Tây Đô. Dựa trên kết quả vừa phân tích, các giải pháp được đề xuất nhằm góp phần hạn chế tình trạng lỗi trên sản phẩm tại doanh nghiệp.

Trích dẫn: Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Kiều và Trần Thị Thắm, 2019. Kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Tây Đô bằng một số công cụ thống kê. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3A): 27-32.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 123-132
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 180-189
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 80-85
Tải về
Proceedings 2nd November, 2018, ISBN: 978-93-87405--18-9 (2018) Trang: 1-4
Tạp chí: International Conference on Mechanical, Industrial and Production Engineering
11 (2016) Trang: 6754-6762
Tạp chí: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
1 (2016) Trang: 362-368
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật lần thứ 48
(2015) Trang: TI-18
Tạp chí: Ritektra, Design and Application of Technology Conference X 2015, August 13-14, 2015
3 (2015) Trang: 19-20
Tạp chí: VietNam Engineering Education Conference, Danang City March 16-17, 2015
(2014) Trang: 25
Tạp chí: Transformative Change: Educating Engineers to Innovate the Future of Vietnam, March 25-26, 2014 Ho Chi Minh City University of Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...