Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
57-Special (2021) Trang: 78-83
Tạp chí: Journal of Science & Technology Hanoi University of Industry
226 (2021) Trang: 131-140
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
226 (2021) Trang: 323 - 331
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
63 (2021) Trang: 98-104
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
10 (2021) Trang: 639-644
Tạp chí: International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research
16 (2017) Trang: 325-339
Tạp chí: Journal of Asia Maritime and Fisheries Universities Forum
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-69814-4_58 (2017) Trang: 607-616
Tạp chí: International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications AETA 2017
20 (2016) Trang: 31-35
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ giao thông vận tải, ISSN: 1859-4263
ISSN: 2325-0925 (2017) Trang: 313-318
Tạp chí: IEEE - System Science and Engineering (ICSSE), 2017 International Conference on
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...