Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1(110) (2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Liên kết:

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về plasma lạnh để xử lý nước. Plasma lạnh được tạo ra từ phương pháp phóng điện màn chắn với điện áp 15kV và tần số 30 kHz. Công suất tổng của hệ thống đo được là 220 W. Lưu lượng nước và lưu lượng khí qua mỗi buồng plasma lần lượt là 0,7 lít/phút và 12 lít/phút. Kết quả thí nghiệm cho thấy plasma lạnh diệt gần như hoàn toàn Coliforms và E.coli chỉ cần nước được luân chuyển qua buồng plasma 1 hoặc 2 lần. Ngoài ra, plasma lạnh còn cho thấy khả năng phân rã hoạt chất Fenobucarb trong nước thải thuốc bảo vệ thực vật thông qua sự sụt giảm chỉ tiêu COD và dư lượng hoạt chất Fenobucarb. Tuy nhiên phương pháp tạo ra plasma lạnh bằng phóng điện màn chắn cũng gây ra các tác động phụ đến nước sau khi xử lý như tăng độ dẫn điện, giảm độ pH và đặc biệt là gia tăng rất mạnh nồng độ NO2-và NO3-.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 106-111
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 9-16
Tải về
37 (2021) Trang: 93-100
Tạp chí: VNU Journal of Science: Mathematics – Physics
35 (2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology
58 (2020) Trang: 56-69
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
27 (2020) Trang: 1698-1706
Tạp chí: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
3 (2019) Trang: 320-328
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
(2018) Trang:
Tạp chí: 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), Ho Chi Minh City University of Technology and Education, November 23-24, 2018
3 (88) (2015) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
7(104) (2016) Trang: 11-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
3(112) (2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
June 29 2014-July 3 2014 (2014) Trang: 1-4
Tạp chí: IEEE International Conference on Liquid Dielectrics, Bled, Slovenia, June 30 - July 3, 2014
1 (2013) Trang: 89
Tạp chí: 23rd NORDIC INSULATION SYMPOSIUM
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
20 (2013) Trang: 876
Tạp chí: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
1 (2012) Trang: 365
Tạp chí: proceeding of the international conference on electrical insulation and dielectric phenomena
19 (2012) Trang: 1593
Tạp chí: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
1 (2011) Trang: 262
Tạp chí: International Conference on Dielectric Liquids
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...