Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 315-324
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm thành lập bản đồ từ ảnh Landsat 8 và theo dõi biến động thực phủ trên địa bàn huyện Cờ Đỏ giai đoạn 2015 – 2018. Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 giai đoạn 2015 – 2018 của NASA. Bằng các phương pháp: giải đoán bằng mắt, theo dõi chỉ số thực vật (NDVI), ghép chuỗi ảnh chỉ số thực vật, ảnh được phân loại không kiểm soát. Biên cạnh đó, kết hợp phương pháp khảo sát thực địa khu vực nghiên cứu (297 điểm mẫu) tiến hành phân loại có kiểm soát đã thành lập được bản đồ thực phủ trên địa bàn huyện Cờ Đỏ năm 2015 và 2018 với độ chính xác toàn cục là 91,3% và hệ số Kappa 0,89. Từ kết quả giải đoán ảnh, ứng dụng GIS xác định được biến động của các đối tượng. Đặc biệt là diện tích lúa 3 vụ tằng 5,2%, hoa màu tăng 4,8% trong khi diện tích lúa 2 vụ giảm 11%. Như vậy có tể sử dụng ảnh Landsat 8 để thành lập bản đồ các lớp thực phủ thông qua phân tích chuỗi ảnh NDVI, đồng thời theo dõi được sự biến dộng diện tích cảu các lớp thực phủ giai đoạn 2015 – 2018 huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 8-17
Tải về
Số chuyên đề "Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: thách thức và cơ hội Tháng 8/2018" (2018) Trang: 137-143
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(2018) Trang: 319-325
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...