Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 308-312
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm men vi sinh Bactozyme trong thức ăn lên khả năng tăng trưởng của gà Nòi lai nuôi thịt 4-12 tuần tuổi. Thí nghiệm được bố trí theo mô hình hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức: (1) Khẩu phần thức ăn cơ bản (KPTACB-Đối chứng), (2) KPTACB + 2g Bactozyme/kg thức ăn cho ăn liên tục (CALT) và (3) KPTACB + 2g Bactozyme/kg thức ăn cách tuần (CACT). Thí nghiệm được lặp lại 3 lần, tổng cộng có 9 đơn vị thí nghiệm, mỗi đơn vị thí nghiệm có 100 gà thịt. Kết quả cho thấy như sau: Nghiệm thức CALT có khối lượng bình quân của gà ở tuần tuổi 8 và 12, tăng trọng tuyệt đối, tiêu tốn thức ăn bình quân toàn thí nghiệm cao nhất, kế đó là nghiệm thức CACT, thấp nhất là nghiêm thức đối chứng không bổ sung chế phẩm Bactozyme (P≤0,05). Hệ số chuyển hoá thức ăn toàn thí nghiệm (FCR) thấp nhất ở nghiệm thức CACT (2,83), cao nhất là nghiệm thức đối chứng (3,19) (P=0,009). Tỷ lệ hao hụt cao nhất là NT ĐC (7,67%), thấp nhất là NT CALT (5,67%). Như vậy, bổ sung chế phẩm men vi sinh Bactozyme vào khẩu phần gà thịt làm tăng năng suất sinh trưởng, giảm mức tiêu thụ thức ăn mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 101-108
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 161-168
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 213-218
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 89-95
Tải về
(2015) Trang: 743-750
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
(2011) Trang:
Tạp chí: International Conference Live stock production, climate change and resource depletion - MEKARN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...