Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 213-218
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/02/2013

Ngày chấp nhận: 20/06/2013

 

Title:

Pig production status in Soc Trang province

Từ khóa:

Heo, tình hình chăn nuôi, Sóc Trăng

Keywords:

Pig, production status, Soc Trang

ABSTRACT

This study was conducted to investigate pig production status in Soc Trang province. The results demonstrated that pig production system with a small-scale (81.82%) was mostly found. Most of the raisers using cross-breeds and different feed sources (58% commercial feed) and feeding methods (84.49% ad-bilitum, 57.22% dry-feed) had good experiences in pig production. Vaccination program was often focused on diseases such as pasteurellosis (67.91%), salmonellosis (67.38%), pestis sum disease (68.45%).  Up to 71.66% of pig farms were installed with the waste-treating system.

tóm tắT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng chăn nuôi heo tại tỉnh Sóc Trăng. Kết quả điều tra cho thấy nghề nuôi heo trên địa bàn tỉnh thường tập trung ở qui mô nhỏ (81,82%), người nuôi có nhiều kinh nghiệm, hầu hết heo được nuôi theo hệ thống chuồng hở (96,26%), sử dụng các giống heo lai (93,58%), các nguồn thức ăn và phương thức cho ăn khác nhau (hỗn hợp 58,82%, cho ăn tự do 84,49%, ở dạng khô 57,22%), chương trình tiêm phòng tập trung vào các bệnh như tụ huyết trùng (67,91%), phó thương hàn (67,38%), dịch tả (68,45%) và có lắp đặt hệ thống xử lý chất thải kết hợp (71,66%).

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 101-108
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 161-168
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 89-95
Tải về
(2015) Trang: 743-750
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
(2011) Trang:
Tạp chí: International Conference Live stock production, climate change and resource depletion - MEKARN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...