Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 743-750
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
Liên kết:

Nhằm mục đích nghiên cứu các phương pháp làm giảm việc sinh các chất khí độc hại gây ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi gà đẻ trứng công nghiệp, thí nghiệm được thực hiện theo mô hình hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức sử dụng chế phẩm Vime-Yucca có thành phần chủ yếu là vi khuẩn Bacillus subtilis, B. pulmilus, B. amyloliquefacies, B. megaterium, nấm men Saccharomyces và chiết chất từ cây Yucca ở các nồng độ 0,05% (NT1) và 0,1% (NT2) so với đối chứng không sử dụng Vime-Yucca trên 360 gà mái đẻ 31 tuần tuổi giống Hisex-Brown nuôi chuồng lạnh. Kết quả cho thấy bổ sung chế phẩm Vime-Yucca vào thức ăn gà đẻ không làm giảm năng suất và chất lượng trứng gà, giúp giảm sự phát sinh khí NH3 và H2S từ phân gà, giúp giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi gà đẻ công nghiệp.

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 101-108
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 161-168
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 213-218
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 89-95
Tải về
(2011) Trang:
Tạp chí: International Conference Live stock production, climate change and resource depletion - MEKARN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...