Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
08 (2018) Trang: 21-24
Tạp chí: Tạp chí Thanh tra
Liên kết:

Mặc dù không có thẩm quyền thanh tra chuyên ngành nhưng Thanh tra tỉnh vẫn tiến hành một số hoạt động có bản chất của thanh tra chuyên ngành. Bài viết này phân tích quy định về thẩm quyền của Thanh tra tỉnh và tính hợp lý cũng như nhu cầu bổ sung thẩm quyền thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra tỉnh. 

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 157-162
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...