Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11 (2019) Trang: 37-40
Tạp chí: Thanh tra
Liên kết:

Bài viết phân tích một số vướng mắc của quy định về thanh tra ngành tài nguyên và môi trường. Qua đó, bài viết kiến nghị một số vấn đề: i) Ban hành nghị định thay thế cho Nghị định số 35/2009/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành tài nguyên và môi trường; ii) Quy định đầy đủ hơn các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; iii) Nghiên cứu thành lập thanh tra tổng cục, thanh tra cục thay cho bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành hiện nay là vụ hoặc phòng; iv) Quy định cụ thể về trường hợp và thủ tục tiến hành hoạt động thanh chuyên ngành tra tài nguyên và môi trường theo hình thức thanh tra thường xuyên.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 157-162
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...