Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
24 (2018) Trang: 22-26
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Liên kết:

Bài viết phân tích và đóng góp ý kiến đối với một số nội dung của Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi (bản Dự thảo ngày 27/9/2018). Các nội dung kiến nghị bao gồm: (i) Giải thích và sử dụng thuật ngữ; (ii) Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận; (iii) Vấn đề tự do tôn giáo trong trường học; (iv) Quy định về tuổi của người học; (v) Thanh tra giáo dục; (vii) Kỹ thuật trình bày.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 157-162
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...