Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang: 115-121
Tạp chí: Hội nghị Khoa Học Công Nghệ Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), -  Huế, ngày 20 – 21/6/2013
Liên kết:

Trong kiến trúc ứng dụng phân tán, máy chủ dữ liệu thường là thành phần dễ dẫn đến quá tải khi số lượng người dùng truy cập ứng dụng tăng lên. Giải pháp nhân bản các máy chủ dữ liệu thường được sử dụng để tăng khả năng tiếp nhận người dùng chung của cả ứng dụng. Hai vấn đề có tính chất then chốt khi thực hiện nhân bản các máy chủ dữ liệu là thời gian cập nhật dữ liệu cho bản sao máy chủ dữ liệu mới và thời gian đồng bộ hóa dữ liệu giữa các bản sao đã tồn tại của cùng một máy chủ dữ liệu trong thao tác cập nhật dữ liệu phải đủ ngắn cũng như phải đảm bảo tính nhất quán về mặt dữ liệu ở tất cả các bản sao. Bài báo này đề xuất một mô hình và các giải thuật khai thác các thế mạnh của điện toán đám mây cho phép thực hiện nhân bản các máy chủ dữ liệu một cách hiệu quả với thời gian nhân bản ngắn và dữ liệu được nhất quán giữa các bản sao.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 25-32
Tải về
(2014) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014
(2014) Trang: 220-224
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014
8 (2016) Trang: 169-176
Tạp chí: International Journal of Computer and Electrical Engineering (IJCEE)
(2016) Trang: Article 72:
Tạp chí: IMCOM '16 The 10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication Danang, Viet Nam — January 04 - 06, 2016
(2013) Trang: 243-250
Tạp chí: Hội nghị Khoa Học Công Nghệ Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), -  Huế, ngày 20 – 21/6/2013
(2013) Trang: 149-157
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI - Một số vấn đề chọn lọc của Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đà nẵng , 14-15/11/2013
(2013) Trang: 87-94
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI - Một số vấn đề chọn lọc của Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đà nẵng , 14-15/11/2013
1 (2013) Trang: 320
Tác giả: Ngô Bá Hùng
Tạp chí: SOICT 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...