Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang: 87-94
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI - Một số vấn đề chọn lọc của Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đà nẵng , 14-15/11/2013
Liên kết:

Ngày nay, mạng cục bộ không dây (WLAN - Wireless Local Area Network) đã trở nên vô cùng phổ biến ở khắp nơi trên thế giới. Với đặc tính cung cấp kết nối “qua không khí”, mạng WLAN có thể được xem như lựa chọn tốt nhất cho nhu cầu phổ biến Internet mọi lúc mọi nơi mà không cần đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển. Trong thời gian gần đây, những điểm yếu về bảo mật trong mạng WLAN đã liên tục được khai thác nhằm mục đích đột nhập các ngân hàng, công ty và các tổ chức khác... Tần số diễn ra các cuộc tấn công đã và đang có chiều hướng gia tăng. Do đó, bên cạnh việc triển khai mạng WLAN, việc triển khai một hệ thống phát hiện xâm nhập mạng không dây (WIDS) cũng vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, các hệ thống WIDS này thường đắc tiền, khó khăn trong việc tùy biến và mở rộng theo mục đích riêng của nhà triển khai. Bài báo này nhằm đề xuất một giải pháp hiệu quả để triển khai một hệ thống WIDS với giá thành thấp, dựa trên các sản phẩm mã nguồn mở và các thiết bị truy cập không dây thông thường, có khả năng phát hiện và cảnh báo sớm các hình thức tấn công mạng không dây từ bên ngoài và từ bên trong mạng WLAN.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 25-32
Tải về
(2014) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014
(2014) Trang: 220-224
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014
8 (2016) Trang: 169-176
Tạp chí: International Journal of Computer and Electrical Engineering (IJCEE)
(2016) Trang: Article 72:
Tạp chí: IMCOM '16 The 10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication Danang, Viet Nam — January 04 - 06, 2016
(2013) Trang: 115-121
Tạp chí: Hội nghị Khoa Học Công Nghệ Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), -  Huế, ngày 20 – 21/6/2013
(2013) Trang: 243-250
Tạp chí: Hội nghị Khoa Học Công Nghệ Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), -  Huế, ngày 20 – 21/6/2013
(2013) Trang: 149-157
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI - Một số vấn đề chọn lọc của Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đà nẵng , 14-15/11/2013
1 (2013) Trang: 320
Tác giả: Ngô Bá Hùng
Tạp chí: SOICT 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...