Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang: 149-157
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI - Một số vấn đề chọn lọc của Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đà nẵng , 14-15/11/2013
Liên kết:

Dữ liệu số dạng văn bản là dạng dữ liệu có mật độ thông tin lớn, tương đối dễ khai thác. Tuy nhiên, khi tập dữ liệu văn bản đạt kích thước quá lớn, thì việc khai thác chúng cũng trở nên khó khăn. Người khai thác tập dữ liệu văn bản phải đối mặt với một lượng thông tin khổng lồ, trong khi chỉ
một phần nhỏ trong số đó là đáp ứng được nhu cầu của họ. Đã có rất nhiều giải pháp được đưa ra để giúp người khai thác dữ liệu nhanh chóng tiếp cận với những thông tin mà họ quan tâm, nhưng nổi trội hơn cả vẫn là giải pháp xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin cho tập tài liệu cần khai thác. Trong bài
báo này, chúng tôi sẽ trình bày giải pháp xây dựng một hệ thống tìm kiếm hiệu suất cao, trên tập tài liệu văn bản tiếng Việt có tính chất cá nhân, được lưu trữ cục bộ và có kích thước lớn. Các kỹ thuật chủ yếu được sử dụng là: kỹ thuật xử lý dữ liệu phân tán với mô hình MapReduce, kỹ thuật tính độ tương
đồng giữa các tài liệu văn bản với mô hình không gian véctơ.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 25-32
Tải về
(2014) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014
(2014) Trang: 220-224
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014
8 (2016) Trang: 169-176
Tạp chí: International Journal of Computer and Electrical Engineering (IJCEE)
(2016) Trang: Article 72:
Tạp chí: IMCOM '16 The 10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication Danang, Viet Nam — January 04 - 06, 2016
(2013) Trang: 115-121
Tạp chí: Hội nghị Khoa Học Công Nghệ Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), -  Huế, ngày 20 – 21/6/2013
(2013) Trang: 243-250
Tạp chí: Hội nghị Khoa Học Công Nghệ Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), -  Huế, ngày 20 – 21/6/2013
(2013) Trang: 87-94
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI - Một số vấn đề chọn lọc của Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đà nẵng , 14-15/11/2013
1 (2013) Trang: 320
Tác giả: Ngô Bá Hùng
Tạp chí: SOICT 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...