Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014
Liên kết:

Abstract— Hai vấn đề chính yếu mà các cơ sở giáo dục hiện nay gặp phải khi sử dụng Moodle cho một hệ thống quản lý học tập trực tuyến là sự tăng trưởng nhanh chóng về dung lượng lưu trữ và sự đòi hỏi cao về năng lực tính toán đối với hạ tầng triển khai Moodle. Điều này thường xảy ra ở những cơ sở giáo dục có nhu cầu lưu trữ bài giảng đa phương tiện, hình ảnh, tập tin đính kèm có dung lượng lớn như các trường đại học y, dược hoặc ở những trường đại học có số lượng sinh viên lớn phải thực hiện những tác vụ đồng thời trên Moodle. Hai vấn đề trên đặt ra thách thức về vấn đề đầu tư hạ tầng đủ khả năng xử lý và lưu trữ lớn cho Moodle . B ài viết này đề xuất một giải pháp di chuyển Moodle lên nền tảng điện toán đám mây AppScale nhằm tận dụng khả năng của điện toán đám mây và các tính năng được AppScale hỗ trợ để giải quyết các vấn đề về dữ liệu lớn và lượng người dùng bùng nổ.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 25-32
Tải về
(2014) Trang: 220-224
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014
8 (2016) Trang: 169-176
Tạp chí: International Journal of Computer and Electrical Engineering (IJCEE)
(2016) Trang: Article 72:
Tạp chí: IMCOM '16 The 10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication Danang, Viet Nam — January 04 - 06, 2016
(2013) Trang: 115-121
Tạp chí: Hội nghị Khoa Học Công Nghệ Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), -  Huế, ngày 20 – 21/6/2013
(2013) Trang: 243-250
Tạp chí: Hội nghị Khoa Học Công Nghệ Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), -  Huế, ngày 20 – 21/6/2013
(2013) Trang: 149-157
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI - Một số vấn đề chọn lọc của Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đà nẵng , 14-15/11/2013
(2013) Trang: 87-94
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI - Một số vấn đề chọn lọc của Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đà nẵng , 14-15/11/2013
1 (2013) Trang: 320
Tác giả: Ngô Bá Hùng
Tạp chí: SOICT 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...