Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 220-224
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014
Liên kết:

Dịch vụ điện toán đám mây mở ra cho các cơ quan xí nghiệp một cơ hội mới để triển khai các ứng dụng nghiệp vụ. Đối với các đơn vị, tổ chức giáo dục có nhu cầu sử dụng Moodle, việc đầu tư cơ sở hạ tầng gặp nhiều khó khăn do rào cản chuyên môn và chi phí, trong đó vấn đề giới hạn ngân sách được đặt lên hàng đầu. Vì vậy triển khai phần mềm dịch vụ Moodle trên nền điện toán đám mây là một giải pháp hiệu quả. Tuy nhiên lựa chọn nhà cung cấp và trả phí thế nào là phù hợp và tiết kiệm nhất là vấn đề quan tâm trước tiên. Dựa vào bảng giá các nhà cung cấp Cloud hosting đưa ra, trong bài viết này chúng tôi đề xuất một mô hình tính phí cho dịch vụ Moodle trên nền điện toán đám mây với vai trò là một nhà cung cấp dịch vụ phần mềm. Thông qua mô hình tính phí đề xuất, chúng tôi xây dựng công cụ giúp người dùng ước lượng chi phí phải trả với nhiều nhà cung cấp khác nhau từ các thông số sẵn có giúp lựa chọn được nhà cung cấp phù hợp nhất.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 25-32
Tải về
(2014) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014
8 (2016) Trang: 169-176
Tạp chí: International Journal of Computer and Electrical Engineering (IJCEE)
(2016) Trang: Article 72:
Tạp chí: IMCOM '16 The 10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication Danang, Viet Nam — January 04 - 06, 2016
(2013) Trang: 115-121
Tạp chí: Hội nghị Khoa Học Công Nghệ Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), -  Huế, ngày 20 – 21/6/2013
(2013) Trang: 243-250
Tạp chí: Hội nghị Khoa Học Công Nghệ Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), -  Huế, ngày 20 – 21/6/2013
(2013) Trang: 149-157
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI - Một số vấn đề chọn lọc của Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đà nẵng , 14-15/11/2013
(2013) Trang: 87-94
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI - Một số vấn đề chọn lọc của Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đà nẵng , 14-15/11/2013
1 (2013) Trang: 320
Tác giả: Ngô Bá Hùng
Tạp chí: SOICT 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...