Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2017) Trang: 314
Tạp chí: Tạp chí Công thương

Nghiên cứu khảo sát 98 tác nhân tham gia chuỗi giá trị gà tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở phương pháp tiếp cận liên kết chuỗi giá trị và phân tích lợi thế cạnh tranh ngành hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chuỗi giá trị hiện tại có 2 kênh phân phối chính, gồm: 97% lượng gà được bán ra cho những người tiêu dùng cuối cùng và 3% bán cho những người tiêu dùng công nghiệp (quán ăn), rồi mới đến người tiêu dùng cuối cùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy lỗ hổng hiện tại của chuỗi là việc người nuôi gà thiếu thông tin thị trường và thiếu sự phân biệt sản phẩm trong định giá bán sản phẩm. Thêm vào đó, việc phân phối lợi nhuận giữa người nuôi và quán ăn chưa hợp lý, theo hướng người nuôi bị thiệt. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để làm gia tăng lợi nhuận của chuỗi giá trị ngành hàng gà. Qua phân tích ma trận SWOT, nghiên cứu đã đề xuất được 4 nhóm giải pháp để gia tăng lợi nhuận của toàn chuỗi nói chung và cho người nuôi gà nói riêng.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 16-23
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 22-30
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 24-31
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 256-268
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 28-37
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 71-78
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 84-93
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 95-104
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Số 11 (108) (2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
1 (74) (2017) Trang: 101-108
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
21 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Nông nghiệp & phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 192
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...