Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2017) Trang: 86
Tạp chí: Tạp chí Công thương

Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 90 hộ sản xuất (HSX) lúa trong cánh đồng lúa lớn (CĐLL) và 90 HSX nằm ngoài CĐLL để đánh giá và so sánh hiệu quả sản xuất giữa hai nhóm hộ này  tại 3 tình An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp. Những hộ sản xuất này được lựa chọn theo phương pháp phân tích định lượng khác nhau để đánh giá và so sánh hiệu quả sản xuất giữa hai nhóm hộ. Những công cụ phân tích được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm thống kê mô tả, kiểm định giả thuyết, phân tích bao phủ dữ liệu (Data Envelopment Ânlysis DEA) và phân tích hồi quy đa biến, sự dụng dạng hàm Tobit. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy các HSX lúa trong CĐLL hầu như đạt hiệu quả sản xuất cao hơn so với các HSX nằm ngoài CĐLL, đặc biệt trong vụ Đông Xuân. Kết quả nghiên cứu cho thấy các HSX lúa trong CĐLL có thể cắt giảm chi phí sản xuất đến 24,3% để nâng cao hiệu quả chi phí, trong khi vẫn giữ được mức sản lượng không đổi. Những yếu tố ảnh hưởng tích cực và có ý nghĩa đến hiệu quả chi phí của các HSX trong CĐLL, bao gồm: mức độ chuyên môn hóa của các HSX lúa, mối liên kết giữa các HSX lúa với những nhà cung cấp đầu vào , sử dụng giống có nguồn gốc từ các cơ sở/đơn vị sản xuất giống mang tính chuyên nghiệp và việc tự trang bị được máy bơm nước.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 16-23
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 22-30
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 24-31
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 256-268
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 28-37
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 71-78
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 84-93
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 95-104
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Số 11 (108) (2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
1 (74) (2017) Trang: 101-108
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
21 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Nông nghiệp & phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 192
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...