Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 27-31
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2013

Ngày chấp nhận: 25/12/2013

 

Title:

The art of story opening and ending in Le Van Thao?s short stories

Từ khóa:

Truyện ngắn, nghệ thuật mở truyện, nghệ thuật kết truyện, sức hấp dẫn

Keywords:

Short story, the art of story openings, the art of story endings, attraction

ABSTRACT

One of the distinctive features of the Le Van Thao?s short stories is the art of story opening and ending. His art of story openings is diverse, natural with rustic tone and South-based; the ends of the stories, often unexpected, are able to lead the readers to deep thoughts and concerns. The writer would like to share with his readers his perceptions of the laws of life and moral lessons in life. Well-received by readers, Le Van Thao?s short stories are attractive and powerful to create the deep impression in the readers? souls.

TóM TắT      

Một trong những đặc sắc của truyện ngắn Lê Văn Thảo là nghệ thuật mở truyện và kết truyện. Đó là cách mở truyện rất đa dạng, tự nhiên với giọng văn mộc mạc nhưng nhẹ nhàng đằm thắm, đậm chất Nam Bộ và cách kết thúc truyện thường bất ngờ, có khả năng gợi cho người đọc niềm suy tư, trăn trở. Qua đó, nhà văn muốn chia sẻ với người đọc sự nhận thức về quy luật đời sống và đúc kết được bài học về đạo lí, về lẽ sống ở đời. Với những thành công đó, truyện ngắn Lê Văn Thảo có thêm sức hấp dẫn và sức tạo dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn người đọc.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 116-120
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 201-205
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 28-33
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 33-39
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 72-76
Tải về
Số 2 (2015) Trang: 120 - 130
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
22 (2014) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật
1 (2013) Trang: 118
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...