Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
22 (2014) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật
Liên kết:

Nỗi đau là một trong những cảm hứng nổi bật trong Di cảo thơ của Chế Lan Viên. Qua đó, người đọc cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu cuộc sống, những trăn trở, thao thức của một tâm hồn thơ nặng tình đời. Mặt khác, qua nỗi đau trong Di cảo thơ, nhà thơ giãi bày nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của một người cầm bút đối với Tổ quốc và nhân dân.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 116-120
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 201-205
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 27-31
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 28-33
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 33-39
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 72-76
Tải về
Số 2 (2015) Trang: 120 - 130
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
1 (2013) Trang: 118
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...