Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 2 (2015) Trang: 120 - 130
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
Liên kết:

Sau hơn nửa thế kỉ sáng tạo thơ, Chế Lan Viên đã có những thành công đặc sắc ở thể thơ tứ tuyệt. Thơ tứ tuyệt của ông đã đóng góp to lớn vào tiến trình thơ Việt Nam hiện đại; đồng thời, thể hiện sinh động vẻ đẹp của một tâm hồn thơ phong phú, đa dạng, đầy bản lĩnh và giàu sức sáng tạo.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 116-120
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 201-205
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 27-31
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 28-33
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 33-39
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 72-76
Tải về
22 (2014) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật
1 (2013) Trang: 118
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...