Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2018) Trang: 421-429
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ chuyên ngành Cơ điện NN & Công nghệ Sau thu hoạch
Liên kết:

Cây sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) là loài thực vật thủy sinh đang được sử dụng như nguồn thực phẩm có ích cho sức khỏe tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Cây sen đang được trồng và khai thác với 3 dòng nguyên liệu chính là sen lấy ngó, sen lấy hạt và sen lấy củ. Nghiên cứu này tập trung thảo luận về các kết quả đã khảo sát và ứng dụng thực tiễn từ cây sen ở ĐBSCL với vai trò là nguồn cung cấp thực phẩm, tập trung vào (i) sơ chế và bảo quản lạnh (hạt sen, ngó sen) để ăn tươi, hay sử dụng như nguồn nguyên liệu cho các thực phẩm khác và dược phẩm; (ii) lên men lactic ngó sen, củ sen; (iii) phát triển các sản phẩm từ hạt sen; và (iv) chế biến trà lá sen theo phương thức lên men. Đồng thời định hướng tận dụng và khai thác triệt để nguồn nguyên liệu này theo hướng thực phẩm chức năng và sản phẩm giá trị gia tăng cũng được quan tâm.

Từ khóa: củ sen, hạt sen, lên men, ngó sen, muối chua, trà lá sen

Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 12-20
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 122-130
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 133-140
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 141-148
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 174-184
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 19-28
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 293-300
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 317-326
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 43-52
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 79-87
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 8-14
Tải về
(2017) Trang: 38-44 (volume 2)
Tạp chí: 15th of Asean Food Conference 2017, SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS | HO CHI MINH CITY - VIET NAM, November, 14-17, 2017
43 (2017) Trang: 55-63
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
(2014) Trang: Abstract pp 166, Proceedings 114-116 (ISSN: 2306-2150)
Tạp chí: The 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security August 15 ? 17, 2014, Dong Nai University of Technology, Bien Hoa city, Viet Nam
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...