Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
50 (2017) Trang: 36-41
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Một trong những hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu là mực nước biển dâng. Mực nước biển dâng đã và đang hiển hiện trên khắp thế giới. Ở Việt Nam mực nước biển dâng cao trung bình 2,5 - 3,0 cm trong 10 năm và đã có những tác động xấu đến phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Theo Báo cáo lần thứ 4 của IPCC, 2007 (Uỷ ban Quốc tế về biến đổi khí hậu) đã nhấn mạnh: Trái đất ngày càng nóng lên là một hiện tượng chắc chắn sẽ xảy ra và sự biến đổi khí hậu sẽ gây ra những sự thay đổi đột ngột là không thể tránh khỏi. Theo Báo cáo số WPS 4136 tháng 2 năm 2007 của Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra rằng tác động của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt mực nước biển dâng sẽ tác động nghiêm trọng đến những vấn đề lớn như đất đai, dân số, đô thị, nông nghiệp, tổng thu nhập quốc dân. Việt Nam là nước thứ 5 trên thế giới và là nước thứ nhất trong khu vực Đông Nam Á bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi mực nước biển dâng. Theo kịch bản mực nước biển dâng cao 1 m vào năm 2100 thì Việt Nam sẽ có 5,3% diện tích đất, 10,8% dân cư, 10,2% GDP, 10,9 diện tích đô thị, 7,2% diện tích nông nghiệp và 28,9% diện tích đất trũng bị tác động. Nếu theo kịch bản mực nước biển dâng cao 5m vào năm 2100 thì Việt Nam sẽ có khoảng 16% diện tích đất, 38% dân cư, 36% GDP, 41% diện tích đô thị, 24% diện tích nông nghiệp và 86% diện tích đất trũng bị tác động. Nếu kịch bản 5 m là có thực thì đây là thảm hoạ dân tộc trong những năm cuối thế kỷ 21. Do đó, việc theo dõi tác động của biến đổi khí hậu đến hiện trạng sinh thái vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mang tính cấp thiết nhằm hỗ trợ ra quyết định các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu một cách phù hợp và mang tính bền vững.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 10-21
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 110-117
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 111-115
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 124-132
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 203-211
Số 16b (2010) Trang: 49-57
Tải về
(2023) Trang: 490-498
Tạp chí: Ứng dụng GIS toàn quốc 2023: Chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên và môi trường
(2023) Trang: 189-202
Tạp chí: Ứng dụng GIS toàn quốc 2023: Chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên và môi trường
(2023) Trang: 189-202
Tạp chí: Ứng dụng GIS toàn quốc 2023: Chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên và môi trường
(2023) Trang: 158-173
Tạp chí: Ứng dụng GIS toàn quốc 2023: Chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên và môi trường
(2023) Trang: 17-30
Tạp chí: Ứng dụng GIS toàn quốc 2023: Chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên và môi trường
(2023) Trang: 174-188
Tạp chí: Ứng dụng GIS toàn 2023: Chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên và môi trường
(2023) Trang: 260-272
Tạp chí: Nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội
9 (2020) Trang: 338-343
Tạp chí: International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering
7 (2019) Trang: 145-155
Tạp chí: Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Sciences
5 (2020) Trang: 192-196
Tạp chí: International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology
6 (2019) Trang: 61-69
Tạp chí: International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog
6 (2019) Trang: 55-61
Tạp chí: International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog
(2018) Trang: 10-19
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
(2018) Trang: 7-13
Tạp chí: Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày
(2018) Trang: 14-20
Tạp chí: Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày
(2018) Trang: 73-82
Tạp chí: Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018
11/2016 (2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 187-194
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015
(2015) Trang: 157-174
Tạp chí: Hội thảo quốc gia đất việt nam hiện trạng sử dụng và thách thức
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang: 64
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2012) Trang: 151
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
18 (2012) Trang: 417
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Applied Earth Observation and Geoinformation
1 (2012) Trang: 322
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
(2012) Trang:
Tạp chí:  Proceedings of the international symposium and workshop on tropical peatland
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...