Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 73-82
Tạp chí: Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018
Liên kết:

Lâm sản ngoài gỗ không những góp phần quan trọng về kinh tế, xã hội mà còn có giá trị to lớn đối với sự giàu có của hệ sinh thái và sự đa dạng sinh học của rừng... Việc quản lý và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này sẽ góp phần tăng hiệu quả và giá tri kinh tế góp phần tăng thu nhập cho người dân mà vẫn quản lý được nguồn tài nguyên rừng hiệu quả. Bằng phương pháp kế  thừa tài liệu, phỏng vấn trực tiếp người dân địa phương kết hợp điều tra thực địa tại 6 khu vực ở Đồng bằng sông Cửu Long, đại diện cho các hệ sinh thái (HST) khác nhau gồm: HST rừng tràm (Lung Ngọc Hoàng, Trà Sư, Tràm Chim), HST rừng thường xanh (vùng Bảy Núi) và HST rừng ngập mặn (Mũi Cà Mau, Đông Hải – Bạc Liêu) để khảo sát thực trạng về thành phần loài và đề xuất giải pháp phát triển LSNG. Kết quả cho thấy HST Rừng thường xanh có thành phần loài LSNG đa dạng nhất với 386 loài thực vật LSNG. Tại Lung Ngọc Hoàng ghi nhận 192 loài, Trà Sư có 136 loài, Tràm Chim có 182 loài. Tại Mũi Cà Mau có 34 loài, Đông Hải – Bạc Liêu có 132 loài. Các loài LSNG được phân thành 5 nhóm công dụng khác nhau, trong đó nhóm dược liệu chiếm số lượng loài cao nhất, còn lại các nhóm làm thực phẩm, cho sợi và nguyên liệu làm đồ thủ công mỹ nghệ, nhóm cây làm cảnh và nhóm đa công dụng. Hệ động vật tương đối đa dạng với thành phần cá đồng, rắn, rùa, nai, hươu… phân bố rải rác khắp các hệ sinh thái đặc trưng. Hoạt động khai thác mật ong diễn ra phổ biến ở Trà Sư, Lung Ngọc Hoàng đem lại thu nhập đáng kể cho người dân địa phương. Các giải pháp về bảo tồn và phát triển một số loài tiềm năng và trọng tâm được đề xuất nhằm cải thiện sinh kế và đảm bảo phát triển HST rừng bền vững. 

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 10-21
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 110-117
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 111-115
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 124-132
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 203-211
Số 16b (2010) Trang: 49-57
Tải về
9 (2020) Trang: 338-343
Tạp chí: International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering
7 (2019) Trang: 145-155
Tạp chí: Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Sciences
5 (2020) Trang: 192-196
Tạp chí: International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology
6 (2019) Trang: 61-69
Tạp chí: International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog
6 (2019) Trang: 55-61
Tạp chí: International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog
(2018) Trang: 10-19
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
(2018) Trang: 7-13
Tạp chí: Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày
(2018) Trang: 14-20
Tạp chí: Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày
11/2016 (2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 187-194
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015
(2015) Trang: 157-174
Tạp chí: Hội thảo quốc gia đất việt nam hiện trạng sử dụng và thách thức
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang: 64
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2012) Trang: 151
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
18 (2012) Trang: 417
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Applied Earth Observation and Geoinformation
1 (2012) Trang: 322
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
(2012) Trang:
Tạp chí:  Proceedings of the international symposium and workshop on tropical peatland
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...