Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
01 (2017) Trang: 524 - 531
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Chăn nuôi - Thú y
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng tái sử dụng dưỡng chất trong nước thải sau khi xử lý qua hầm ủ biogas để sản xuất tảo Spirulina sp. phục vụ canh tác nông nghiệp hoặc chế biến thức ăn gia súc. Nước thải sau hầm biogas được pha loãng với nước máy theo tỷ lệ 2 : 1 để giảm màu trước khi đưa vào ao tảo. Các thí nghiệm tiến hành trên mô hình ao nuôi thâm canh tảo với ba nghiệm thức nạp nước thải khác nhau: (i) nước thải không sục khí, (ii) nước thải được sục khí trong 30 phút, và (iii) nước thải được sục khí 45 phút trước khi đưa vào ao tảo. Kết quả đo đạc cho thấy khi vận hành các mô hình ở thời gian tồn lưu nước 3 ngày, tải nạp nước 0,1 m3.m-2.ngày-1, sinh khối tảo thu được ở nghiệm thức nạp nước thải qua sục khí 30 phút là 2186 mg/m3, cao khác biệt so với nghiệm thức nạp nước thải không sục khí là 1328 mg/m3, tuy nhiên lại không khác biệt với nghiệm thức nạp nước thải qua sục khí 45 phút là 2218 mg/m3. Như vậy có thể tận dụng nước thải từ hầm ủ biogas sau khi sục khí 30 phút để nuôi thâm canh sinh khối tảo Spirulina sp. sử dụng làm nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 1-10
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 1-10
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 101-109
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 108-118
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 12-21
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 14-22
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 162-172
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 173-180
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 18-28
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 23-30
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 36-43
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 39-50
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 46-53
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 49-57
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 62-68
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 66-76
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 82-90
Tác giả: Lê Hoàng Việt
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 83-89
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 91-95
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 94-101
Tải về
1 (2022) Trang: 408 - 415
Tạp chí: Hội thảo quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
1 (2022) Trang: 316 - 325
Tạp chí: Hội nghị quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 17 - 23
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
3(34) (2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
2(6) (2017) Trang: 59 - 65
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...