Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 51-75
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
Liên kết:

Đa dạng sinh học có thể tạo ra nhiều lợi ích tự nhiên, có thể kể đến như: các dịch vụ sinh thái (góp phần ổn định khí hậu, bảo vệ nguồn nước, lưu trữ và tái chế chất dinh dưỡng,...), tài nguyên sinh vật (thực phẩm, dược liệu, đa dạng gen, loài, đàn giống và các hồ chứa quần thể,...), và lợi ích xã hội (nghiên cứu và giáo dục, giải trí và du lịch,...). Để đóng góp vào đa dạng sinh học cần có sự đóng góp của tất cả các loài động thực vật, lớn và nhỏ, cùng với hệ sinh thái vô cùng đa dạng trên Trái đất. Vì vậy vai trò của sinh vật là vô cùng lớn. Tuy nhiên, nhiều hoạt động của con người đang làm suy giảm đa dạng sinh học trên toàn cầu như: thâm canh tăng vụ, mở rộng cây trồng và khai thác quá mức các loài để phục vụ kinh tế. Trong sản xuất nông nghiệp nước ta, lúa được xem là loại lương thực quan trọng hàng đầu, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, việc thâm canh lúa được xem như là một nguồn thu nhập quan trọng của người dân, đảm bảo nhu cầu an toàn lương thực và xuất khẩu. Tuy nhiên, việc sản xuất thâm canh lúa trong thời gian dài đã tác động tiêu cực và gây ra một số hậu quả đối với tài nguyên đất, nước và sinh vật. Thành phần loài cũng như số lượng loài giảm đi rõ rệt trong những năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu là do các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp đã khai thác thiên nhiên quá mức và không có thời gian để môi trường tự phục hồi. Việc canh tác liên tục và sử dụng nhiều loại phân thuốc hóa học đã gây mất cân bằng, phá vỡ chu trình sống của các loài sinh vật. Đặc biệt, thâm canh lúa tác động nghiêm trọng đến các loài động vật thủy sinh về cả số lượng cũng như thành phần loài. Sản lượng thủy sản nội đồng ở ĐBSCL giảm rõ rệt trong những năm gần đây. An Giang là một trong bốn vùng kinh tế trọng điểm ở ĐBSCL, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu. An Giang có nguồn nước mặt dồi dào thuận lợi cho việc trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, nơi đây còn có lợi thế về sự phong phú nguồn lợi thủy sản tự nhiên và đa dạng sinh học các loài cá. Gần đây, sự suy giảm đáng kể các loài cá ở khu vực này. Chương sách này trình bày các ảnh hưởng của việc thâm canh lúa đến quần xã cá - nghiên cứu ở tỉnh An Giang.

 
Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 176-182
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 183-192
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 213-220
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 220-225
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 46-50
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 78-82
Tải về
20 (2022) Trang: 645-657
Tạp chí: Veterinary Integrative Sciences
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 86-100
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
(2019) Trang: 174-181
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư loại học lần thức nhất
(2017) Trang: 306-314
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: PROCEEDINGS SCIENTIFIC RESEARCH RESULTS FOR TRAINING
(2018) Trang: 80-86
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII-2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
187 (2018) Trang: 81 - 89
Tạp chí: Journal of Science and Technology: AGRICULTURE – FORESTRY – MEDICINE & PHARMACY
3 (112) (2017) Trang: 47-49
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
DOI: 10.1111/jai.13521 (2017) Trang: 1-8
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Journal of Applied Ichthyology
(2017) Trang: 1873-1879
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 7, Hà Nội, 10/2017
16 (2017) Trang: 822-831
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Iranian Journal of Fisheries Sciences
27 (2017) Trang: 603-610
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: The Journal of Animal & Plant Sciences
(2016) Trang: 637-641
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: The second National Scientific Conference on Biological Research and Teaching in Vietnam; Da Nang, 20 May 2016
26 (2016) Trang: 523-531
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: The Journal of Animal & Plant Sciences
(2015) Trang: 806-810
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6
(2014) Trang: 104-105
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam
(2014) Trang: 891-892
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc
(2014) Trang: 84-85
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam
(2014) Trang: 82-83
Tạp chí: International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam
(2014) Trang: 467-472
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vũng
1 (2013) Trang: 162
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: HT cán bộ trẻ các trường DHSP toàn quốc
1 (2013) Trang: 93
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
83 (2013) Trang: 67
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: TCKH ĐH Huế
1 (2012) Trang: 225
Tạp chí: IFS 2012


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...