Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53 (2018) Trang: 182-183
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Sự đa dạng nguồn tài nguyên thực vật là nền tảng cho đánh giá đề xuất quản lý khai thác tài nguyên lâm sản ngoài gỗ hiệu quả và bền vững vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang. Nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định tính đa dạng về thành phần loài và các bậc taxon dựa theo các loại đất tại vùng Bảy Núi. Bên cạnh đó xác định dạng sống, bộ phận sử dụng, giá trị sử dụng và giá trị bảo tồn thực vật cho lâm sản ngoài gỗ. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp điều tra, giám định loài, phân tích đa dạng, phân nhóm gía trị sử dụng theo tài liệu chuyên ngành. Kết quả đã ghi nhận được 386 loài, 306 chi, 108 họ thuộc 3 ngành thực vật bậc cao có mạch là Gnetophyta, Magnoliophyta và Pteridophyta. Trong đó, hầu hết các loài LSNG khảo sát được đều hiện diện ở đất núi (LPlidy), trong khi đất cát (ARmo) có 113 loài thuộc 94 chi trong 67 họ hiện diện. Có 8 họ đa dạng về  loài được xác định gồm: Đậu (Fabaceae), Thầu dầu (Euphorbiaceae), Cúc (Asteraceae), Cà phê (Rubiaceae), Gừng (Zingiberaceae), Lúa (Poaceae), Tiết dê (Minispermaceae), Trúc đào (Apocynaceae). 4 nhóm thực vật của lâm sản ngoài gỗ có công dụng chính được xác định là dược liệu (374 loài), thực phẩm (55 loài), lấy sợi (17 loài) và làm cảnh (19 loài). Một số giải pháp bảo tồn và khai thác lâm sản ngoài gỗ đã được đề xuất nhằm phát triển bền vững nguồn tài nguyên rừng nói chung và nguồn tài nguyên LSNG ở Bảy Núi nói riêng.  

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-12
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 10-17
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 106-115
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 46-54
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 54-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 58-69
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 68-75
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 71-83
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 72-79
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 81-88
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
(2020) Trang: 119-130
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020
(2016) Trang: 261-274
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...