Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2020) Trang: 119-130
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020
Liên kết:

Trong những năm gần đây, diễn biến xâm nhập mặn vào mùa khô ở ĐBSCL nói chung và Bến Tre nói riêng rất phức tạp, bất thường, lúc sớm, lúc muộn so với cùng kỳ nhiều năm. Đặc biệt, vào mùa khô năm 2016, do ảnh hưởng hiện tượng Elnino làm cho nước mặn xâm nhập sâu cả trên sông và nội đồng. Mùa mưa năm 2019 trên lưu vực sông Mekong xuất hiện muộn, thời gian mùa mưa ngắn, tổng lượng dòng chảy năm ước tính chỉ ở mức trung bình-thấp. Lưu lượng nước chảy về ĐBSCL từ đầu mùa khô đến nay giảm nhanh, đang xuống ở mức rất thấp so với trung bình nhiều năm từ 1980 đến nay. Thêm vào đó, ảnh hưởng của các đợt gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, kết hợp với các kỳ triều cường nên độ mặn tăng và xâm nhập sâu vào các sông. Do vậy hạn mặn được dự báo sẽ là hết sức gay gắt và ảnh hưởng nghiêm trọng, tương đương mùa khô năm 2015-2016.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-12
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 10-17
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 106-115
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 46-54
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 54-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 58-69
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 68-75
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 71-83
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 72-79
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 81-88
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
(2016) Trang: 261-274
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...