Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 1 (2022) Trang: 60-67

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại huyện Tân Phước. Nghiên cứu đã tham vấn 72 chuyên gia để xác định các yếu tố và mức độ tác động bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP). Kết quả cho thấy đối với nhóm đất nông nghiệp các yếu tố thổ nhưỡng, nguồn nước, khả năng thị trường tiêu thụ, thời tiết, lợi nhuận và giá cả sản phẩm có sự tác động nhiều đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp, yếu tố cung cấp tài chính, khả năng tài chính của chủ đầu tư, người đề xuất thực hiện và chủ dự án thực hiện là những yếu tố được quan tâm nhiều của chuyên gia. Trái lại, yếu tố chính sách xử lý vi phạm ít được quan tâm. Từ đó, 09 giải pháp cho thực hiện kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp được đề xuất. Trong đó, giải pháp cải tạo thổ nhưỡng, nguồn nước và thị trường tiêu thụ sản phẩm cần ưu tiên thực hiện. Bên cạnh đó, 11 giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp được đề xuất, trong đó chú trọng các giải pháp về chính sách cung cấp tài chính, khả năng tài chính của chủ đầu tư, người đề xuất thực hiện và chủ thực hiện dự án.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-12
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 10-17
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 106-115
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 46-54
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 54-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 58-69
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 68-75
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 71-83
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 72-79
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 81-88
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
(2020) Trang: 119-130
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020
(2016) Trang: 261-274
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...