Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
59 (2020) Trang: 126-132
Tạp chí: Khoa học Đất
Liên kết:

Nghiên cứu thực hiện nhằm xác định thực trạng sản xuất nông nghiệp và đề xuất những phương án bố trí sử dụng đất nông nghiệp dựa vào những tiềm năng của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 120 nông hộ canh tác lúa, rau màu, nuôi thủy sản và sử dụng phương pháp chuyên gia để lấy ý kiến của cán bộ quản lý tại địa phương. Phương pháp đánh giá thích hợp đất đai theo FAO (1996, 2007) được áp dụng để xác định các vùng tiềm năng tại huyện Hòn Đất. Kết quả nghiên cứu xác định được mười bốn tiểu vùng thích hợp đáp ứng cho bảy kiểu sử dụng đất có triển vọng trên địa bàn huyện. Ba phương án sử dụng đất nông nghiệp được đề xuất dựa trên điều kiện tự nhiên, kết hợp cải tiến kỹ thuật và tối ưu hóa hiệu quả đồng vốn. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho các cơ quan chuyên môn ra quyết định trong việc bố trí sử dụng đất phù hợp cho huyện Hòn Đất.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-12
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 10-17
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 106-115
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 46-54
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 54-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 58-69
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 68-75
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 71-83
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 72-79
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 81-88
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
(2020) Trang: 119-130
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020
(2016) Trang: 261-274
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...