Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 765-771
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
Liên kết:

Tri thức số phát triển tác động cách thức đọc tài liệu. Người đọc có xu hướng đọc hời hợt thay vì đọc sâu, đọc lướt thay vì đọc lần lượt và tập trung. Bài nghiên cứu chỉ ra của sự phát triển công nghệ số ngày nay, song song đó chỉ ra sự thay đổi cách thức đọc từ dạng in ấn sang dạng trực tuyến. bài nghiên cứu góp thêm cơ sở khoa học để các nhà sản xuất và xuất bản nội dung học thuật phát triển đa dạng các loại hình tri thức đáp ứng nhu cầu của người dùng trong kỷ nguyên số.

Các bài báo khác
(2019) Trang: 753-764
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
Nguyễn Hoàng Sơn (2018) Trang: 592-606
Tạp chí: Thư viện thông minh 4.0: công nghệ- dữ liệu-con người
(2018) Trang: 134-144
Tạp chí: Hội thảo khoa học sau đại học nắm 2017: Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn, ngày 5/10/2017 tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...