Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang: 18
Tác giả: Trần Văn Lý
Tạp chí: International Conference Statistics and its Interactions with Other Disciplines, 5-7 June 2013, HCM City, Vietnam
Liên kết:
The proposed model is a pair of stochastic processes, called state process and observation process. The random dynamic of meteorological regimes in random medium will be modellized by state process, an unobserved hidden homogeneous Markov chain. The observation process, which represents the clearness index sequence, will be formed by a stochastic differential equation. The parameters of the model are estimated from the real data using Maximum Likelihood (ML) estimation via Expectation Maximization (EM) algorithm. The simulated data will be used to predict the global solar radiation in the next time.
Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 118-125
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 46-53
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 51-56
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 90-99
Tác giả: Trần Văn Lý
Tải về
(2013) Trang: 66-67
Tạp chí: Xth International Conference on Gravitation, Astrophysics and Cosmology; Quy Nhon - Viet Nam, December 15-21, 2011.
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...