Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang: 66-67
Tạp chí: Xth International Conference on Gravitation, Astrophysics and Cosmology; Quy Nhon - Viet Nam, December 15-21, 2011.
Liên kết:

Analyzing the time sequence of classes of solar days leads us to think that the solar radiation days would be governed by e Hidden Markov Model with some underlying unobservable mechanism of solar radiation. Under this consideration, we have first established HMM (Xt,Yt) for solar radiation sequences. The Markov chain Xt is homogeneous and is not observed directly, instead we observe the scalar process Yt. Then, the problem of estimating the parameters for HMM is discussed. New exact filters for obtaining Maximum Likelihood parameter estimates are dirived from the Expectation Maximization (EM) algotithm.

Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 118-125
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 46-53
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 51-56
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 90-99
Tác giả: Trần Văn Lý
Tải về
(2013) Trang: 18
Tác giả: Trần Văn Lý
Tạp chí: International Conference Statistics and its Interactions with Other Disciplines, 5-7 June 2013, HCM City, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...