Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 1 (2022) Trang: 106-112

Kiểm định về sự phù hợp với các xác suất chuyển và kiểm định về tính độc lập của chuỗi dữ liệu mô phỏng là hai dạng phân tích tin cậy được đề cập trong bài báo. Các kiểm định này được áp dụng đối với chuỗi dữ liệu mô phỏng có tính lặp và tính chu kỳ. Chuỗi dữ liệu mô phỏng được giả thiết là chuỗi Markov bậc nhất có các xác suất chuyển ổn định. Dựa vào một số kết quả nghiên cứu đã có về những suy luận thống kê trên các chuỗi Markov, hai dạng thống kê  – bình phương được xây dựng để sử dụng trong hai kiểm định đã nêu. Áp dụng minh họa được thực hiện trên chuỗi dữ liệu mô phỏng của dãy chỉ số sáng hàng ngày được khởi tạo từ mô hình Markov ẩn với bốn trạng thái.

Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 118-125
Tải về
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 46-53
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 51-56
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 90-99
Tác giả: Trần Văn Lý
Tải về
(2013) Trang: 66-67
Tạp chí: Xth International Conference on Gravitation, Astrophysics and Cosmology; Quy Nhon - Viet Nam, December 15-21, 2011.
(2013) Trang: 18
Tác giả: Trần Văn Lý
Tạp chí: International Conference Statistics and its Interactions with Other Disciplines, 5-7 June 2013, HCM City, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...