Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2019) Trang: 329-353
Tạp chí: Strategic Information and Research Development Centre

This study aims to understand rural women’s participation and opportunities in the agricultural sector, their challenges in terms of household income generation, accessing natural resources, and improving their social lives and well-being. The findings suggest policy interventions that should help to improve gender equity in the floodplains of the Vietnamese Mekong Delta (VMD), all of which will also contribute to improving livelihoods and income in these communities.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 113-125
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 116-129
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 61-70
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 63-74
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...