Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Thang 12 nam 2015 (2015) Trang: 363
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kinh tế xã hôi
Liên kết:

Nghiên cứu tiến hành khảo sát khách hàng, tìm hiểu mức độ nhâṇ biết của ngườ i tiêu dùng đối vớ i thương hiêụ cam sành Tam Bình và những yêu cầu đánh giá của khách hàng đối vớ i sản phẩm. Theo đó , mức độ nhâṇ biết của khách hàng đối vớ i cam sành Tam Bình là khá cao nhưng về yếu tố nhâṇ diêṇ thì cam sành Tam Bình vâñ chưa đươc̣ phân biêṭ tốt vớ i các sản phẩm khác cùng loại. Ngoà i ra, nghiên cứu cũng xác định đươc̣ các yếu tố ảnh hưởng đến quyết điṇ h sẵn lòng mua cam của khách hàng vớ i bốn nhóm nhân tố có ý nghiã là: “An toàn – Hình thức bao bì”, “Phẩm cấp - Chất lượng”, “Hợp túi tiền – Dễ tìm mua”, “Hình thức - Mẫu mã đẹp”. Các nhóm yếu tố này tác động cùng chiều với quyết định mua cam sành Tam Bình của người tiêu dùng. Bên caṇ h đó , đề tà i cũng khảo sá t ý kiến của khách hàng về các yếu tố liên tưởng đến cam sành Tam Bình về hình ảnh, màu sắc, hình dáng, âm thanh liên tưởng… để làm cơ sở xây dưṇ g hê ̣thống nhâṇ diêṇ thương hiêụ phù hơp̣ và tổ chức các hoaṭ đôṇ g truyền thông quảng bá thương hiệu.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 138-147
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 186-195
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 231-241
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 29-37
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 312-323
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 85-96
Tải về
5 (2020) Trang: 3-8
Tạp chí: International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM)
(2017) Trang: 260-269
Tạp chí: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
(2017) Trang: 251-259
Tạp chí: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
1 (2013) Trang: 100
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2013) Trang: 49
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2013) Trang: 56
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
(2008) Trang:
Tạp chí: Centre for ASEAN Studies - CAS
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...