Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 251-259
Tạp chí: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện dựa theo mô hình Phong cách quyết định của Sproles và Kendall (1986) và kết quả tổng hợp từ các nghiên cứu trong và ngoài nước để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm chăm sóc da của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu sử dụng phân tích độ tin cậy của thang đo qua hệ số Cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi qui tuyến tính, kiểm định ma trận tương quan hạng, kiểm định sự khác biệt về mức chi tiêu và lựa chọn đặc tính mỹ phẩm chăm sóc da theo nhóm đặc điểm cá nhân như tuổi, giới tính, công việc hiện tại, thu nhập, trình độ học vấn và tình trạng hôn nhân thông qua phân tích bảng chéo cùng với việc phân tích thực trạng nhu cầu thông qua phân tích tần số. Trong 200 phiếu câu hỏi phỏng vấn phát đi thì có 182 phiếu hợp lệ được đưa vào phân tích. Đối tượng khảo sát là những người tiêu dùng đã từng mua các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da tại thành phố Cần Thơ tại 3 quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố bao gồm: Chất lượng cao, thương hiệu, bối rối vì có nhiều lựa chọn, giá cả, trung thành với thương hiệu và thói quen, tính thẩm mỹ. Trong đó, nhân tố chất lượng cao có tác động mạnh nhất đến quyết định mua. Ý nghĩa thiết thực của nghiên cứu này giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về thực trạng nhu cầu mỹ phẩm chăm sóc da và các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua mỹ phẩm chăm sóc da của người tiêu dùng. Từ khóa: Quyết định của người tiêu dùng, Nhân tố ảnh hưởng, Mỹ phẩm chăm sóc da

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 138-147
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 186-195
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 231-241
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 29-37
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 312-323
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 85-96
Tải về
5 (2020) Trang: 3-8
Tạp chí: International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM)
(2017) Trang: 260-269
Tạp chí: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Thang 12 nam 2015 (2015) Trang: 363
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kinh tế xã hôi
1 (2013) Trang: 100
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2013) Trang: 49
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2013) Trang: 56
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
(2008) Trang:
Tạp chí: Centre for ASEAN Studies - CAS
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...