Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14 (2016) Trang: 113-122
Tạp chí: Đại học Cần Thơ
Liên kết:

Bài báo nhằm cung cấp thông tin một trường hợp điển hình về liên kết kinh doanh thành công giữa các tổ hợp tác trồng lúa và doanh nghiệp Tư nhân Công Bình ở đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả bài viết dựa vào phỏng vấn trực tiếp giám đốc doanh nghiệp Công Bình, các tổ hợp tác trong liên kết và thảo luận nhóm nông dân. Kết quả cho thấy hình thức và cơ chế liên kết được nông dân rất hài lòng và tuân thủ vì đôi bên cùng có lợi, doanh nghiệp hài lòng chia sẻ lợi nhuận với nông dân. Liên kết đã thõa mãn mục tiêu liên kết đề ra đó là nâng cao lợi nhuận và thu nhập cho nông hộ, đặc biệt là nông hộ nghèo, tỷ lệ nông dân bán lúa cho doanh nghiệp là 100% (không bán ra ngoài), lúa sản xuất ra đạt chất lượng theo yêu cầu thị trường; nhiều nông hộ muốn đăng ký vào liên kết hơn do doanh nghiệp chia sẻ lợi nhuận tốt hơn theo tỷ lệ 50%-50% với nông dân so với nông dân bán cho thương lái thì tỷ lệ này là 30%-70%. Ngoài ra, bài viết còn phân tích cụ thể nhiều khía cạnh khác liên quan đến lợi ích trong chuỗi giá trị của liên kết, năng lực quản lý và hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp.

Các bài báo khác
Số 02 (2016) Trang: 100-111
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 107-119
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 110-121
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 25-33
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 40-49
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 61-70
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 96-108
Tải về
Số 18 (2015) Trang: 16-25
Tạp chí: Khoa học và Công Nghệ
Sep 22 (2015) Trang: 1-10
Tạp chí: Roundtable on Inclusive agribusiness in Southeast Asia
CAS paper No 96 (2015) Trang: 1-33
Tạp chí: Centre for International Management and Development Antwerp
Số 2 (2014) Trang: 3-9
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số 23 (2014) Trang: 18-26
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
1 (2013) Trang: 35
Tạp chí: VIETNAM RICE, FARMERS AND RURAL DEVELOPMENT
226 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Nông nghiệp và PTNT
(2008) Trang:
Tạp chí: Challenge to Sustainable Development in the Mekong Delta : Regional and National Policy Issues and Research Needs
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...