Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2016 (2016) Trang: 183-187
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học năm 2016 Đào tạo giáo viên của Khoa sư phạm trường Đại học Cần Thơ thành quả thách thức và định hướng
Liên kết:

 Quá trình học tập lịch sử được thực hiện theo quy luật chung của việc nhận thức, phù hợp với đặc điểm của việc nhận thức lịch sử là không trực tiếp được quan sát quá khứ, không thể tiến hành thực nghiệm lịch sử như đối với các bộ môn tự nhiên, công nghệ. Vì thế việc phát triển năng lực nhận thức và hành động cho sinh viên trong quá trình học tập lịch sử không chỉ làm cho sinh viên hiểu biết sâu sắc hơn, mà còn tập luyện cho các em trở thành những người có tư duy độc lập, chủ động, tích cực trong suy nghĩ và hành động. Để việc phát triển nhận thức của sinh viên trong việc học lịch sử, người dạy cần phải tập trung vào việc phát triển tư duy, tức là làm sao cho sinh viên học tập thông minh, chủ động, tránh việc nhồi sọ, giáo điều để hiểu đúng bản chất của sự kiện, quá trình lịch sử. Bài viết nhằm đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy tính độc lập, chủ động, tích cực trong học tập của sinh viên trong việc học môn lịch sử thế giới thông qua việc thay đổi nhận thức lịch sử thế giới ngày nay, tiếp cận một cách đa chiều về một vấn đề lịch sử, rèn luyện các em có tư duy phản biện trong học tập, đa dạng các hình thức kiểm tra đánh giá, tăng cường các hoạt động nhóm, thảo luận, thuyết trình.., sử dụng phối hợp nhiều phương pháp giảng dạy nhằm tạo hiệu quả tốt nhất trong việc dạy học môn lịch sử thế giới ở bậc Đại học.

 

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 44-49
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 84-90
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 90-95
Tải về
18 (2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
201 (08) (2019) Trang: 79-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
(2017) Trang: 44-52
Tạp chí: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nức đồng bằng sống Cửu Long, ĐH Cần Thơ, 2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...