Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 44-52
Tạp chí: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nức đồng bằng sống Cửu Long, ĐH Cần Thơ, 2017
Liên kết:

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất có môi trường thiên nhiên rất phong phú và đa dạng, vừa có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn đối với cuộc sống con người. Từ thế kỷ XVII, vùng đồng bằng này đã tiếp nhận nhiều luồng di dân từ nhiều nơi đến cư trú và khai phá, biến đổi môi trường này thành một vùng trù phú, phục vụ đắc lực cho cuộc sống con người. Ngược lại, môi trường thiên nhiên đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong sự lựa chọn địa bàn cư trú cũng như kiến trúc nhà cửa của lưu dân người Việt. Địa bàn cư trú của lưu dân người Việt luôn gắn liền với các tuyến sông rạch và hình thức cư trú là làng ấp của người Việt ở Nam Bộ khác hẳn với làng thôn ở đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ. Bên cạnh đó, phương diện bố trí nhà cửa hay cách thức, vật liệu dựng nhà ở Nam Bộ đều mang dấu ấn của văn hóa sông nước. 

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 44-49
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 84-90
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 90-95
Tải về
18 (2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
201 (08) (2019) Trang: 79-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
2016 (2016) Trang: 183-187
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học năm 2016 Đào tạo giáo viên của Khoa sư phạm trường Đại học Cần Thơ thành quả thách thức và định hướng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...