Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Liên kết:

Thành công của Minh Trị duy tân được nghiên cứu nhiều nhưng những hạn chế, sự nổi loạn của các sĩ tộc, nông dân đối với chính sách cải cách chưa được quan tâm đúng mức. Dựa trên nguồn tài liệu tin cậy, bài báo hệ thống hóa hai xu hướng chống đối của tầng lớp sĩ tộc và nông dân đối với chính sách cải cách Minh Trị là bạo động vũ trang và xu hướng ôn hòa đòi tự do dân quyền. Tầng lớp sĩ tộc chống đối chính quyền giai đoạn đầu là tự vũ trang nhưng hầu như bị thất bại. Giai đoạn sau, phong trào đòi tự do dân quyền do Itagaki Taisuke, Goto Shojiro và Ueki Emori lãnh đạo đã từ bỏ đấu tranh vũ trang thay vào đó là biểu tình, đòi chính phủ bầu cử Quốc hội và đã được chấp nhận một số yêu cầu. Phong trào đòi tự do ôn hòa đã đạt được hiệu quả nhất định, góp phần xây dựng nước Nhật hiện đại vào cuối thế kỉ XIX. Qua đó, bài báo nêu một số kinh nghiệm trong quá trình cải cách ở Việt Nam.

 
Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 44-49
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 84-90
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 90-95
Tải về
201 (08) (2019) Trang: 79-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
(2017) Trang: 44-52
Tạp chí: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nức đồng bằng sống Cửu Long, ĐH Cần Thơ, 2017
2016 (2016) Trang: 183-187
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học năm 2016 Đào tạo giáo viên của Khoa sư phạm trường Đại học Cần Thơ thành quả thách thức và định hướng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...