Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Kỳ 2 (2014) Trang: 19-23
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Cây thanh long là loại trổ hoa trong điều kiện ngày dài đêm ngắn, Thi nghiệm thắp đèn để kích thích ra hoa cây thanh long được tiến hành tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Có tất cả 3 nghiệm thức là: (1) Mác xen kẽ đèn compact/đèn tròn theo tỷ lệ (50/50), thành hàng, 3 mét/1 bóng; (2) mắc hoàn toàn bóng đèn tròn 60 W, thành hàng, 3 mét/1 bóng; (3) mắc hoàn toàn bóng đèn compact vàng 20 W, thành hàng, 1,5 mét/bóng. Mỗi đêm thắp 10 giờ từ 8 giờ tôi đến 6 giờ sáng hôm sau. Tất cả các thông số như tổng số nhánh/trụ xuất hiện nụ (hoa), số nụ (hoa/trụ) và số nhánh có 1,2,3 nụ (hoa) cho thấy nghiệm thức thấp đèn compact 100% đều cao hơn so với 2 nghiệm thức còn lại. Hơn nữa, sử dụng loại bóng đèn này (compact)đã tiết kiệm được 40% lượng điện tiêu thụ so với sử dụng 100% bóng đèn tròn 60 Ư và 10%  so với sử dụng bóng đèn tròn/compact tỷ lệ (50/50).

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-5
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 157-162
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 159-167
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 222-230
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 39-48
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 6-13
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 8-14
Tải về
(2017) Trang: 218-225
Tạp chí: Hội thảo khoa học Sinh lý thực vật toàn quốc - Sinh lý thực vật ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, lần 2 năm 2017, ngày 8-9 tháng 12 năm 2017
(2016) Trang: 644-650
Tạp chí: Hội thảo quốc gia về Khoa Học Cây Trồng lần thứ hai. Cần Thơ, ngày 11-12 tháng 8 năm 2016
1 (2012) Trang: 146
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 206
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 85
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2012) Trang:
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...