Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 218-225
Tạp chí: Hội thảo khoa học Sinh lý thực vật toàn quốc - Sinh lý thực vật ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, lần 2 năm 2017, ngày 8-9 tháng 12 năm 2017
Liên kết:

Triệu chứng trái mít bị xơ đen vào mùa mưa của mít Chiang rai chưa được biết nguyên nhân. Bằng những quan sát trái non bị xơ đen cho thấy vết đen xuất hiện phía dưới của vỏ trái. Giả thuyết được cho là vi khuẩn xâm nhập vào trái non bằng hai con đường qua nướm nhụy cái lúc nhận phấn và qua khe hở giữa các múi mít khi có nước mưa. Lấy xơ đen của trái cấy vào môi trường cho thấy khuẩn lạc phát triển rất nhanh sau 12 giờ. Nghiệm thức bao trái bằng ly nhựa lúc hoa chưa nhận phấn nhằm ngăn nước mưa thì tỷ lệ trái bị xơ đen là 12%, trái được cung cấp ẩm độ có tỷ lệ xơ đen là 87% và đối chứng là 69%. Tuy nhiên, ly nhựa nhỏ bao quanh trái làm ngăn cản hiện tượng thụ phấn gây ra múi lép. Trong thí nghiệm khác, khi che mưa cho trái bằng miếng nylon tỷ lệ trái bị xơ đen là 13%, đối chứng 66%. Hơn nữa, nghiệm thức che trái bằng miếng nylon trái tròn đều hơn trái được bao bằng ly nhựa.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-5
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 157-162
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 159-167
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 222-230
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 39-48
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 6-13
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 8-14
Tải về
(2016) Trang: 644-650
Tạp chí: Hội thảo quốc gia về Khoa Học Cây Trồng lần thứ hai. Cần Thơ, ngày 11-12 tháng 8 năm 2016
1 (2012) Trang: 146
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 206
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 85
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2012) Trang:
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...