Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 644-650
Tạp chí: Hội thảo quốc gia về Khoa Học Cây Trồng lần thứ hai. Cần Thơ, ngày 11-12 tháng 8 năm 2016

Cây thanh long (Hylocereus undatus) thuộc nhóm cây ngày dài, trong điều kiện tự nhiên cây ra hoa vào mùa thuận từ tháng 5 đến tháng 10. Để kích thích cây ra hoa nghịch mùacần chiếu sáng bổ sung bằng đèn. Nông dân thường sử dụngbóng đèn tròn 60-75W bổ sung 10 giờ/đêm. Việc sử dụng bóng đèn compact 20W ít tiêu hao năng lượng và giảm thời gian chiếu sáng/đêm để kích thích ra hoa, ít tiêu hao năng lượng trong sản xuất thanh long là hết sức cần thiết. Năm thí nghiệm bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên, 8 lần lặp lại, hai nhân tố (loại đèn compact và thời gian chiếu sáng trong 5 tháng của mùa nghịch từ tháng 10/2015 đến tháng 2/2016 tại huyện Châu Thành, Long An. Kết quả thí nghiệm cho thấy tháng 10/2015 và tháng 2/2016 có số nánh ra hoa/trụ tương ứng 36 và 32 nhánh ra hoa/trụ cao hơn các tháng 11, 12/2015 và tháng 1/2016. Các tháng cây thanh long ra hoa ít có thể có liên quan đến nhiều nhiều yếu tố như yếu tố ngoại cảnh (nhiệt đọ, bức xạ, ngày ngắn, độ ẩm không khí), trong đó ẩm độ không khí thấp là yếu tố hạn chế nhiều nhất đến sự hình thành nụ hoa. Loại đèn compact đỏ 3U có hiệu quả kích thích ra hoa hơn loại compact vàng 3U. Khi giảm thời gian chiếu sáng/đêm (8 hoặc 9 thay vì 10 giờ/đêm), số nhánh ra nụ/trụ cũng giảm theo một cách có ý nghĩa thống kê.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 1-5
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 157-162
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 159-167
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 222-230
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 39-48
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 6-13
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 8-14
Tải về
(2017) Trang: 218-225
Tạp chí: Hội thảo khoa học Sinh lý thực vật toàn quốc - Sinh lý thực vật ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, lần 2 năm 2017, ngày 8-9 tháng 12 năm 2017
1 (2012) Trang: 146
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 206
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: CAAB 2012
1 (2012) Trang: 85
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
(2012) Trang:
Tác giả: Lê Văn Bé
Tạp chí: Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...