Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2011
Số tạp chí 26(2011) Trang: 368-374
Tạp chí: International Polymer Processing
The concentration effects of the silane coupling agent bis (triethoxysilylpropyl) disulfide (TESPD) on mechanical properties of silica filled silicone rubber (SR)/natural rubber (NR) compound are investigated upon torque maximum value, tensile strength, tensile modulus and hardness. The compounds are cured with a conventional vulcanization system. The concentration range of the TESPD used is 1 to 17 phr. The optimum concentration of the TESPD is found to be 13 phr in the SR/NR compound. The degree of dispersion of silica in the rubber matrix is also examined by scanning electron microscopy (SEM).


Read More: http://www.hanser-elibrary.com/doi/abs/10.3139/217.2352
Các bài báo khác
Số tạp chí vol. 11, no. 4(2011) Trang: 568-575
Tạp chí: Journal of Power Electronics
Số tạp chí vol. 26, no. 3(2011) Trang: 871-882
Tạp chí: IEEE Transactions on Energy Conversion
Số tạp chí Vol.2, No.2(2011) Trang: 205-212
Tạp chí: International Journal of Business and Social Science
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...