Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2015
Số tạp chí 7(2015) Trang: 45-51
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Số tạp chí 19(2015) Trang: 41-46
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường ĐH Trà Vinh
Số tạp chí 1(2015) Trang: 84-93
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Số tạp chí Special Issue(2015) Trang: 69 - 75
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản Nha Trang
Số tạp chí 14(2015) Trang: 8-14
Tạp chí: Vietnam Automation today - Special issue on Control and Automation
Số tạp chí 12(332)/2015(2015) Trang: 76-84
Tác giả: Trần Vang Phủ
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Số tạp chí T. 110, S. 11 (2015)(2015) Trang: 199-204
Tác giả: Nguyễn Duy Sang
Tạp chí: Tạp chí khoa học
Số tạp chí 2-2015(2015) Trang: 14-16
Tác giả: Trần Thanh Ái
Tạp chí: Dạy và học ngày nay

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...