Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 119-123
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng của thành phần dinh dưỡng khoáng Chang, Richard, Czapek trong môi trường nhân giống cấp 1, dinh dưỡng bổ sung là cám gạo, bã đậu nành, bột bắp trong môi trường nhân giống cấp 2  và cơ chất là trấu, rơm rạ, bông vải đến sự phát triển và hoạt tính phân hủy cellulose của nấm rơm (Volvariella volvacea). Kết quả cho thấy tơ nấm phát triển nhanh và đồng đều trên môi trường nhân giống có bổ sung dịch khoáng từ môi trường dinh dưỡng Chang, cung cấp dinh dưỡng cần thiết để nấm rơm phân giải cellulose. Nấm rơm có thể phân giải tốt hàm lượng cellulose trong bông vải và rơm rạ. Ngoài ra, bổ sung 2% bã đậu nành vào giai phối trộn nguyên liệu điều chỉnh gía trị C/N,  qua đó giúp tơ nấm phát triển nhanh hơn, rút ngắn thời gian tạo quả thể. Đề tài đã cho thấy ảnh hưởng của các thành phần dinh dưỡng đến từng giai đoạn phát triển của tơ nấm trong quy trình nhân giống nấm rơm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 3(2019) Trang: 330-338
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa
Số tạp chí 63(2019) Trang: 64-77
Tác giả: Trịnh Chí Thâm
Tạp chí: Tạp chí KH Trường ĐHSP Hà Nội
Số tạp chí 30(2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
Số tạp chí 22(2019) Trang: 23-30
Tạp chí: Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa, ISSN: 1859-0551
Số tạp chí 54(2019) Trang: 80-86
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Giáo Dục Kỹ Thuật, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM
Số tạp chí 390(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học ISSN: 0886-8566(2019) Trang: 8-13
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng,
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 74-81
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 82-87
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2019) Trang: 101-106
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 35(2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...