Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2017
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 43-60
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Liên kết:

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một vùng sản xuất lúa trọng điểm của Việt Nam, với diện tích chỉ chiếm 12,1% diện tích của cả nước, nhưng sản lượng lúa chiếm khoảng 51,5% và đóng góp hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước. Diện tích trồng lúa của ĐBSCL đã không ngừng tăng qua các năm, đến năm 2011 diện tích lúa đã đạt khoảng 4 triệu ha với sản lượng 23 triệu tấn (Tổng cục thống kê, 2012). Tương ứng với diện tích canh tác và sản lượng lúa thì lượng rơm thải bỏ hoặc đốt hằng năm ở ĐBSCL là rất lớn (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2010). Ở Châu Á, lượng rơm thải bỏ khoảng 667 triệu tấn/năm (Yoswathana et al., 2010). Hiện nay, hầu hết các nguồn tài nguyên phế thải này chưa được khai thác và sử dụng một cách hiệu quả. Ở một số khu vực, phần lớn rơm được loại bỏ khỏi đồng ruộng bằng cách cày vùi, đốt hoặc được sử dụng để ủ phân (He et al., 2008; Wati et al., 2007; Vlasenko et al., 1997) đây là một sự lãng phí nguồn năng lượng các-bon hữu cơ rất lớn. Đốt rơm trên đồng ruộng gây ô nhiễm lớn và chỉ tái cung cấp một phần các chất dinh  dưỡng vô cơ cho đất, nhưng cũng có thể thúc đẩy rửa trôi các chất dinh dưỡng quan trọng từ đất hoặc làm “chai đất”. Cày vùi rơm trực tiếp vào đất sẽ gây hiện tượng bất động dinh dưỡng trong đất hoặc trong quá trình phân hủy sẽ gây ra hiện tượng ngộ độc hữu cơ cho cây lúa (Nguyễn Thành Hối, 2008). Một số nghiên cứu gần đây đã cho thấy rơm có thể phối trộn với các vật liệu khác để sản xuất khí sinh học (Chandra et al., 2012; Nguyễn Võ Châu Ngân et al., 2012; Nguyễn Văn Thu, 2010), đây là một triển vọng lớn để giải quyết các vấn đề về xử lý phế phẩm trong nông nghiệp đồng thời tái sử dụng năng lượng từ rơm một cách hiệu quả nhất. Vì thế, việc tìm hiểu các phương thức sử dụng nguồn chất hữu cơ từ rơm và ước tính lượng rơm dư thừa trên đồng ruộng sau thu hoạch là điều rất cần thiết để cung cấp thông tin lượng rơm dư thừa có thể tái sử dụng trên đồng ruộng. Việc nghiên cứu để tìm ra giải pháp quản lý hiệu quả lượng rơm dư thừa sau thu hoạch là một vấn đề quan trọng nhằm nâng cao năng suất nông nghiệp, cải thiện đời sống người dân và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2017) Trang: 281
Tạp chí: Cultures of Sustainability and Wellbeing
Số tạp chí 10306(2017) Trang: 609-619
Tạp chí: Advances in Computational Intelligence, Lecture Notes in Computer Science book series
Số tạp chí 59(2017) Trang: 199-212
Tạp chí: Advances in Environmental Research
Số tạp chí 59(2017) Trang: 183-198
Tạp chí: Advances in Environmental Research
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 153-165
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 123-152
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 100-122
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 85-99
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 61-99
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 1-31
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Sách tham khảo(2017) Trang:
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Can Thơ
Số tạp chí DOI: 10.4018/978-1-5225-3117-3, ISBN13: 9781522531173(2017) Trang: 171-199
Tạp chí: Examining the Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction
Số tạp chí The Palgrave Handbook of Leadership in Transforming Asia(2017) Trang: 381-396
Tạp chí: SpringerLink
Số tạp chí 978-89-7257-474-3 93330(2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
Số tạp chí In InTech Team(2017) Trang: 39-61
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Bayesian Inference
Số tạp chí 23(2017) Trang: 87-135
Tạp chí: Clusters, Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics
Số tạp chí Trong: Nhiều tác giả(2017) Trang: 227-239
Tạp chí: Văn hóa dân gian Nam bộ-Tín ngưỡng dân gian
Số tạp chí Hipsher Scott A.(2017) Trang: 200-218
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Examining the Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction
Số tạp chí 528(2017) Trang: 15-28
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...