Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2017
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 85-99
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Liên kết:

Kích cỡ nguyên liệu cũng là một yếu tố hết sức quan trọng trong quá trình ủ yếm khí. Một số nghiên cứu hầu hết đều chứng minh rằng kích cỡ nguyên liệu càng nhỏ thì khả năng phân hủy càng tăng, đồng thời cải thiện tốc độ và chất lượng khí sinh học (Sharma et al., 1988; Katima, 2001; Sanders et al., 2000; Mshandete et al., 2006). Tuy vậy, một số nghiên cứu cũng cho thấy nếu kích cỡ quá nhỏ làm quá trình thủy phân diễn ra nhanh chóng tạo nhiều axít làm giảm pH và có thể ức chế quá trình tạo khí. Các nghiên cứu sử dụng rơm để tạo khí sinh học trước đây thường cắt nhỏ rơm ở kích thước như 0,088; 0,4; 1,0; 6,0 và 300 mm. Việc cắt nhỏ nguyên liệu thường đòi hỏi chi phí và công lao động, do đó rất khó ứng dụng trong điều kiện nông hộ. Các nghiên cứu ảnh hưởng của kích cỡ rơm lên khả năng tạo khí sinh học chủ yếu được thực hiện đơn nguyên liệu mà chưa được nghiên cứu trong điều kiện phối trộn với phân heo. Do vậy, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của kích cỡ rơm trong điều kiện phối trộn phân heo lên khả năng tạo khí sinh học đã được thực hiện, nhằm đánh giá ảnh hưởng của các kích cỡ rơm đến năng suất sinh khí, thành phần khí sinh ra. Từ đó có thể xác định được kích cỡ rơm phù hợp có thể ứng dụng ở nông hộ sao cho tiết kiệm chi phí và công lao động.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2017) Trang: 281
Tạp chí: Cultures of Sustainability and Wellbeing
Số tạp chí 10306(2017) Trang: 609-619
Tạp chí: Advances in Computational Intelligence, Lecture Notes in Computer Science book series
Số tạp chí 59(2017) Trang: 199-212
Tạp chí: Advances in Environmental Research
Số tạp chí 59(2017) Trang: 183-198
Tạp chí: Advances in Environmental Research
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 153-165
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 123-152
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 100-122
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 61-99
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 43-60
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 1-31
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Sách tham khảo(2017) Trang:
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Can Thơ
Số tạp chí DOI: 10.4018/978-1-5225-3117-3, ISBN13: 9781522531173(2017) Trang: 171-199
Tạp chí: Examining the Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction
Số tạp chí The Palgrave Handbook of Leadership in Transforming Asia(2017) Trang: 381-396
Tạp chí: SpringerLink
Số tạp chí 978-89-7257-474-3 93330(2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
Số tạp chí In InTech Team(2017) Trang: 39-61
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Bayesian Inference
Số tạp chí 23(2017) Trang: 87-135
Tạp chí: Clusters, Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics
Số tạp chí Trong: Nhiều tác giả(2017) Trang: 227-239
Tạp chí: Văn hóa dân gian Nam bộ-Tín ngưỡng dân gian
Số tạp chí Hipsher Scott A.(2017) Trang: 200-218
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Examining the Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction
Số tạp chí 528(2017) Trang: 15-28
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...