Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2017
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 153-165
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Liên kết:

Sản xuất khí sinh học (biogas) không chỉ cung cấp năng lượng  cho cuộc sống của người dân, bã thải và nước thải đầu ra của hầm ủ/túi ủ biogas còn là loại phân hữu cơ giàu dinh dưỡng, giúp nâng cao năng suất, chất lượng rau quả và cải tạo đất, kiểm soát sâu bệnh (Nguyễn Quang Khải, 2002). Theo nghiên cứu của Nguyễn Võ Châu Ngân & Klaus Fricke (2012); Phạm Thị Phương Thúy & Dương Minh Viễn (2008) và Võ Thị Gương & et al. (2013) cho thấy phân hữu cơ được sử dụng nhằm cải thiện tính chất đất và cung cấp dưỡng chất cho cây trồng, bón phân hữu cơ giúp tăng lượng chất hữu cơ có ý nghĩa trong đất, là sản phẩm hiệu quả trong phục vụ sản xuất nông nghiệp và giảm ô nhiễm môi trường. Rau muống (Ipomoea aquatica Forsk) là cây rau quen thuộc trong bữa ăn của mọi gia đình Việt Nam. Theo Tạ Thu Cúc (2007) rau muống là loại cây dễ trồng, giàu giá trị inh dưỡng nhất là chất sắt và rau thích hợp phát triển trên nhiều loại đất. Vì vậy, nghiên cứu sử dụng bã thải và nước thải đầu ra của túi ủ biogas với nguyên liệu nạp là rơm phối trộn với phân heo để trồng rau muống đã được thực hiện nhằm đánh giá năng suất cây rau muống từ việc sử dụng các nguồn bã thải này, hiệu quả phân bón của các loại bã thải túi ủ biogas so sánh với phân hóa học và đánh giá khả năng cải tạo đất sau khi sử dụng nguồn phân hữu cơ này. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2017) Trang: 281
Tạp chí: Cultures of Sustainability and Wellbeing
Số tạp chí 10306(2017) Trang: 609-619
Tạp chí: Advances in Computational Intelligence, Lecture Notes in Computer Science book series
Số tạp chí 59(2017) Trang: 199-212
Tạp chí: Advances in Environmental Research
Số tạp chí 59(2017) Trang: 183-198
Tạp chí: Advances in Environmental Research
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 123-152
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 100-122
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 85-99
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 61-99
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 43-60
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 1-31
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Sách tham khảo(2017) Trang:
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Can Thơ
Số tạp chí DOI: 10.4018/978-1-5225-3117-3, ISBN13: 9781522531173(2017) Trang: 171-199
Tạp chí: Examining the Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction
Số tạp chí The Palgrave Handbook of Leadership in Transforming Asia(2017) Trang: 381-396
Tạp chí: SpringerLink
Số tạp chí 978-89-7257-474-3 93330(2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
Số tạp chí In InTech Team(2017) Trang: 39-61
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Bayesian Inference
Số tạp chí 23(2017) Trang: 87-135
Tạp chí: Clusters, Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics
Số tạp chí Trong: Nhiều tác giả(2017) Trang: 227-239
Tạp chí: Văn hóa dân gian Nam bộ-Tín ngưỡng dân gian
Số tạp chí Hipsher Scott A.(2017) Trang: 200-218
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Examining the Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction
Số tạp chí 528(2017) Trang: 15-28
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...