Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2017
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 100-122
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Liên kết:

Ở Việt Nam, đã có nhiều tác giả nghiên cứu về khí sinh học tập trung chủ yếu vào các nguồn nguyên liệu từ chăn nuôi trong điều kiện in vitro đến in vivo để sản xuất khí sinh học (Nguyễn Đức Lượng & Nguyễn Thị Thùy Dương, 2003; Lương Đức Phẩm, 2009; Nguyễn Quang Khải & Nguyễn Gia Lượng, 2010). Đồng bằng sông Cửu Long cũng đã ứng dụng hàng loạt các mô hình sản xuất khí sinh học với nguyên liệu là phân heo ra ngoài thực tế và được người dân chấp nhận. Tuy nhiên, một thực tế khó khăn khi ứng dụng phân heo làm nguyên liệu nạp ở ĐBSCL là khi tình trạng dịch bệnh, tái đàn hay giảm quy mô sản xuất thì nguồn phân heo bị giảm sút, không đủ cung cấp khí mê-tan cho nông hộ sử dụng. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu đã khẳng định phối trộn là một biện pháp hữu hiệu để cải thiện hiệu quả sử dụng khí sinh học, đặc biệt khi kết hợp thực vật với phân gia súc hay gia cầm (Phạm Tấn Hùng & Nguyễn Văn Thu, 2010; Plöchl et al., 2008; Pound et al., 1981; Kwietniewska & Tys, 2014; Shinnawi et al., 1989). Do đó, trong điều kiện ĐBSCL, phối trộn là biện pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn phân heo. Một số tác giả cũng bước đầu nghiên cứu sử dụng rơm để thay thế phân heo ở các mức độ khác nhau và khẳng định thay thế có thể cải thiện số lượng và chất lượng khí mê-tan. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ dừng ở thí nghiệm đánh giá đơn lẻ một yếu tố tác động đến quá trình sinh khí trong điều kiện in vitro hay in vivo. Vì vậy, nghiên cứu các tỷ lệ phối trộn giữa rơm và phân heo đã được thực hiện nhằm tìm tỷ lệ phối trộn tốt nhất trong điều kiện ủ yếm khí theo mẻ, sử dụng kết quả cho ủ yếm khí bán liên tục và thử nghiệm trên mô hình túi ủ PE nhằm đánh giá khả năng thay thế nguyên liệu nạp trong điều kiện thiếu hụt nguồn phân heo.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2017) Trang: 281
Tạp chí: Cultures of Sustainability and Wellbeing
Số tạp chí 10306(2017) Trang: 609-619
Tạp chí: Advances in Computational Intelligence, Lecture Notes in Computer Science book series
Số tạp chí 59(2017) Trang: 199-212
Tạp chí: Advances in Environmental Research
Số tạp chí 59(2017) Trang: 183-198
Tạp chí: Advances in Environmental Research
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 153-165
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 123-152
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 85-99
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 61-99
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 43-60
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Trong Nguyễn Hữu Chiếm(2017) Trang: 1-31
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Số tạp chí Sách tham khảo(2017) Trang:
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Can Thơ
Số tạp chí DOI: 10.4018/978-1-5225-3117-3, ISBN13: 9781522531173(2017) Trang: 171-199
Tạp chí: Examining the Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction
Số tạp chí The Palgrave Handbook of Leadership in Transforming Asia(2017) Trang: 381-396
Tạp chí: SpringerLink
Số tạp chí 978-89-7257-474-3 93330(2017) Trang: 151-171
Tạp chí: Intercultural Perspectives in the Multicultural Era: Value & Life World
Số tạp chí In InTech Team(2017) Trang: 39-61
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: Bayesian Inference
Số tạp chí 23(2017) Trang: 87-135
Tạp chí: Clusters, Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics
Số tạp chí Trong: Nhiều tác giả(2017) Trang: 227-239
Tạp chí: Văn hóa dân gian Nam bộ-Tín ngưỡng dân gian
Số tạp chí Hipsher Scott A.(2017) Trang: 200-218
Tác giả: Phan Anh Tú
Tạp chí: Examining the Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction
Số tạp chí 528(2017) Trang: 15-28
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...